Upozorňujeme, že informace obsažené na webových stránkách sklep.superpanel.pl nepředstavují nabídku prodávajícího ve smyslu občanského zákoníku, ale pouze výzvu zákazníkům k zasílání nabídek na uzavření kupní smlouvy e-mailem.